Drobečková navigace

Stall - Venus > O nás

O nás

Na Mysletíně, který se rozkládá na vyvýšenině nad Zborovským potokem zhruba 1,5 kilometru jihozápadně od Ledenic, dnes stojí pouze velkolepý hospodářský dvůr, ale do 17. století tu existovala i vesnice s tvrzí.

Statek Mysletín

Historické záznamy nás přivádí do 14. století, první písemná zmínka pochází z roku 1368. Pravděpodobně již v této době tu stávala i menší tvrz, která byla sídlem vladyků erbu lidské hlavy mezi bůvolými rohy, kteří se psali s přídomkem z Mysletína. Nejvýznamnějším členem tohoto rodu byl Jan z Mysletína (Johannes de Missletin) , jenž se stal velkým přítelem Jana Žižky z Trocnova. Páni z Mysletína tu hospodařili do první poloviny 15. století (asi do roku 1411). Poté byli vlastníky páni Petr a Oldřich z Rožmberka a poslední z Rožmberků známý Petr Vok z Rožmberka majitel panství Krumlovského, Netolického a řady dalších.

Statek Mysletín

Statek Mysletín

 

 

 

 

 

 

 

       

 

V té době byl i úmysl Mysletín přestavět na renesanční zámek podobný tomu který je v Litomyšli. Mysletín se stává součástí třeboňského panství a je sem dosazen správce. Za třicetileté války, které předcházelo české stavovské povstání, byl Mysletín několikrát vypálen. Tehdy zaniká celá osada a patrně i tvrz. Zůstal pouze zničený dvůr, který měl být roku 1633 přeměněn na ovčín, jak navrhoval třeboňský hejtman Jan z Eckerstorfu. Dvůr byl opraven, ale výnosy z něho byly malé a po požáru v roce 1681 zůstal opuštěn. Poté tu byla opět postavena menší vesnička, kde však nechyběla např. hospoda. Na místě starého Mysletína byl v roce 1719 postaven nový moderní hospodářský dvůr snad podle projektu vrchního schwarzenberského stavitele Pavla Ignáce Bayera.

Ten se do dnešních dnů zachoval, i když přestavby během 300 let trochu pozměnily jeho podobu (poslední proběhla  koncem 90. let 20. století). Před 100 lety patřilo k Mysletínu dohromady 248 hektarů půdy, po druhé světové válce přešel dvůr pod správu československých státních statků a žilo tu 26 lidí. V devadesátých létech získala Mysletín firma Hochstaffl, která provedla nákladnou přestavbu celého areálu (byly např. zbořeny všechny obytné domy) a začala na zhruba 300 hektarech provozovat chov dobytka a hlavně koní (každoročně se zde koná aukce koní). Bohužel Mysletín není pro veřejnost přístupný, návštěvník se musí spokojit s pohledem z dálky (např. od Ohrazeníčka, kde se nad dvorem klenou Novohradské a Slepičí hory).

Statek Mysletín

Statek Mysletín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při cestě od Ledenic roste alej mohutných lip.
A nakonec ještě jedna zajímavost. O Mysletíně píše Alois Jirásek ve svém díle Mezi proudy a uvádí ho jako rodiště Žižkovy manželky Kateřiny, která ovšem pocházela z Čeřejova.

Od roku 1995 do dnešního dne tak byly obnoveny Mysletínské tradice a Dvůr patří jako před cca 650 lety k výstavním usedlostem jížních Čech, ale je rovněž ukázkou rakouského citlivého přístupu k přírodě, zvířatům a okolí, jakož i ukázkou dovednosti českých rukou.

 

 

 

Česky Deutsch

      GRANDHOTEL ZVON                  ČESKÉ BUDĚJOVICE                 www.hotel-zvon.cz  

Grandhotel Zvon.jpg

 Jsme na Facebook

VE VZPOMÍNCE NA PANA      KR  JOHANN  HOCHSTAFFL                                                           Parte[4].png

VZPOMÍNKA

Vyhledat v textu